Školský atlas Slovenská republika a Európa | Školský atlas sveta
Školní program vydavatelství SHOCartKartografické vydavatelství SHOCart

ŠKOLSKÝ ATLAS SVETA

Slnečná sústava, Zem

4-5Slnečná sústava, Zem 

SVĚT

6-7 SVET - fyzická mapa1 : 72 500 000
8-9 Stavba a geologický vývoj Zeme 
10-11SVET - podnebie 
12-13SVET - vodstvo 
14-15SVET - politická mapa1 : 72 500 000
16-17SVET – poľnohospodárstvo 
18-19SVET – priemysel 
20-21SVET – doprava, obchod, cestovný ruch 
22-23SVET – obyvateľstvo 
24 SVET – jazyky, náboženstvo 
25 SVET – svetové organizácie 

EURÓPA

26EURÓPA – politická mapa1 : 27 000 000
27EURÓPA – prehľad štátov 
28EURÓPA – fyzická mapa1 : 27 000 000
29EURÓPA – podnebie, vegetácia 
30EURÓPA – hospodárstvo1 : 27 000 000
31EURÓPA – obyvateľstvo, cestovný ruch 
32-33Slovensko1 : 1 100 000
34-35Stredná Európa1 : 3 500 000
36Britské ostrovy1 : 5 500 000
37Francúzsko, Benelux1 : 5 500 000
38Severná Európa, Island1 : 7 500 000
39Pyrenejský poloostrov1 : 5 500 000
40Apeninský poloostrov1 : 5 500 000
41Balkánsky polostrov, Cyprus1 : 5 500 000
42-43Východná Európa, Kaukaz, Turecko1 : 10 000 000

ÁZIA

44ÁZIA – politická mapa1 : 50 000 000
45ÁZIA – prehľad štátov 
46ÁZIA – fyzická mapa1 : 50 000 000
47ÁZIA – podnebie, vegetácia 
48ÁZIA – hospodárstvo1 : 50 000 000
49ÁZIA – obyvateľstvo, cestovný ruch 
50Severná Ázia1 : 30 000 000
51Juhozápadná Ázia, Mezopotámia1 : 17 500 000
52Južná Ázia1 : 17 500 000
53Juhovýchodná Ázia1 : 17 500 000
54Východná Ázia1 : 17 500 000
55Japonsko, Kórejský polostrov1 : 10 000 000

AFRIKA

56AFRIKA - politická mapa1 : 40 000 000
57AFRIKA - prehľad štátov 
58AFRIKA - fyzická mapa1 : 40 000 000
59AFRIKA - podnebie, vegetácia 
60AFRIKA - hospodárstvo1 : 40 000 000
61AFRIKA - obyvateľstvo, cestovný ruch 
62Severozápadná Afrika1 : 17 500 000
63Severovýchodná Afrika, Blízky východ1 : 17 500 000
64Stredná Afrika1 : 17 500 000
65Južná Afrika, Madagaskar, Gauteng1 : 17 500 000

SEVERNÁ A JUŽNÁ AMERIKA

66SEVERNÁ A JUŽNÁ AMERIKA - politická mapa1 : 50 000 000
67SEVERNÁ A JUŽNÁ AMERIKA - prehľad štátov 
68SEVERNÁ AMERIKA - fyzická mapa1 : 40 000 000
69SEVERNÁ AMERIKA - podnebie, vegetácia 
70JUŽNÁ AMERIKA - fyzická mapa1 : 40 000 000
71JUŽNÁ AMERIKA - podnebie, vegetácia 
72SEVERNÁ AMERIKA - hospodárstvo1 : 40 000 000
73SEVERNÁ AMERIKA - obyvateľstvo, cestovný ruch 
74JUŽNÁ AMERIKA - hospodárstvo1 : 40 000 000
75JUŽNÁ AMERIKA - obyvateľstvo, cestovný ruch 
76-77Kanada, Aljaška1 : 15 000 000
78-79USA, Havajské ostrovy1 : 11 500 000
80Mexiko, Stredná Amerika, Karibská oblasť1 : 15 000 000
81Južná Amerika - južná časť1 : 17 500 000
82Južná Amerika - severozápadná časť1 : 17 500 000
83Južná Amerika - severovýchodníá časť1 : 17 500 000

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

84AUSTRÁLIA A OCEÁNIA - podnebie, vegetácia 
85AUSTRÁLIA A OCEÁNIA - hospodárstvo, obyvatelstvo 
86AUSTRÁLIA A OCEÁNIA - politická mapa1 : 40 000 000
87AUSTRÁLIA A OCEÁNIA - prehľad štátov 
88-89Austrália a Oceánia1 : 17 500 000
90Atlantický oceán1 : 55 000 000
91Indický oceán1 : 55 000 000
92-93Tichý oceán1 : 55 000 000
94Arktída1 : 35 000 000
95Antarktída1 : 35 000 000
   
96-112Register geografických názvov, SVET – časové pásma 
SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel.: 577 105 911, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz