Školský atlas Slovenská republika a Európa | Školský atlas sveta
Školní program vydavatelství SHOCart
Kartografické vydavatelství SHOCart

ŠKOLSKÝ ATLAS SVETA

Slnečná sústava, Zem

4-5Slnečná sústava, Zem 

SVĚT

6-7 SVET - fyzická mapa1 : 72 500 000
8-9 Stavba a geologický vývoj Zeme 
10-11 SVET - podnebie 
12-13 SVET - vodstvo 
14-15 SVET - politická mapa1 : 72 500 000
16-17 SVET – poľnohospodárstvo 
18-19 SVET – priemysel 
20-21 SVET – doprava, obchod, cestovný ruch 
22-23 SVET – obyvateľstvo 
24 SVET – jazyky, náboženstvo 
25 SVET – svetové organizácie 

EURÓPA

26 EURÓPA – politická mapa1 : 27 000 000
27 EURÓPA – prehľad štátov 
28 EURÓPA – fyzická mapa1 : 27 000 000
29 EURÓPA – podnebie, vegetácia 
30 EURÓPA – hospodárstvo1 : 20 000 000
31 EURÓPA – obyvateľstvo, cestovný ruch 
32-33 Slovensko1 : 1 100 000
34-35 Stredná Európa1 : 3 500 000
36 Britské ostrovy1 : 5 500 000
37 Francúzsko, Benelux1 : 5 500 000
38 Severná Európa, Island1 : 7 500 000
39 Pyrenejský poloostrov1 : 5 500 000
40 Apeninský poloostrov1 : 5 500 000
41 Balkánsky polostrov, Cyprus1 : 5 500 000
42-43 Východná Európa, Kaukaz, Turecko1 : 10 000 000

ÁZIA

44 ÁZIA – politická mapa1 : 50 000 000
45 ÁZIA – prehľad štátov 
46 ÁZIA – fyzická mapa1 : 50 000 000
47 ÁZIA – podnebie, vegetácia 
48 ÁZIA – hospodárstvo1 : 50 000 000
49 ÁZIA – obyvateľstvo, cestovný ruch 
50 Severná Ázia1 : 30 000 000
51 Juhozápadná Ázia,
Mezopotámia
1 : 17 500 000
1 : 10 000 000
52 Južná Ázia1 : 17 500 000
53 Juhovýchodná Ázia1 : 17 500 000
54 Východná Ázia1 : 17 500 000
55 Japonsko, Kórejský polostrov1 : 10 000 000

AFRIKA

56 AFRIKA - politická mapa1 : 40 000 000
57 AFRIKA - prehľad štátov 
58 AFRIKA - fyzická mapa1 : 40 000 000
59 AFRIKA - podnebie, vegetácia 
60 AFRIKA - hospodárstvo1 : 40 000 000
61 AFRIKA - obyvateľstvo, cestovný ruch 
62 Severozápadná Afrika1 : 17 500 000
63 Severovýchodná Afrika,
Blízky východ
1 : 17 500 000
1 : 10 000 000
64 Stredná Afrika1 : 17 500 000
65 Južná Afrika, Madagaskar,
Gauteng
1 : 17 500 000
1 : 10 000 000

SEVERNÁ A JUŽNÁ AMERIKA

66 SEVERNÁ A JUŽNÁ AMERIKA - politická mapa1 : 50 000 000
67 SEVERNÁ A JUŽNÁ AMERIKA - prehľad štátov 
68 SEVERNÁ AMERIKA - fyzická mapa1 : 40 000 000
69 SEVERNÁ AMERIKA - podnebie, vegetácia 
70 JUŽNÁ AMERIKA - fyzická mapa1 : 40 000 000
71 JUŽNÁ AMERIKA - podnebie, vegetácia 
72 SEVERNÁ AMERIKA - hospodárstvo1 : 40 000 000
73 SEVERNÁ AMERIKA - obyvateľstvo, cestovný ruch 
74 JUŽNÁ AMERIKA - hospodárstvo1 : 40 000 000
75 JUŽNÁ AMERIKA - obyvateľstvo, cestovný ruch 
76-77 Kanada,
Aljaška
1 : 15 000 000
1 : 20 000 000
78-79 USA,
Havajské ostrovy
1 : 11 500 000
1 : 17 500 000
80 Mexiko, Stredná Amerika,
Karibská oblasť
1 : 15 000 000
1 : 20 000 000
81 Južná Amerika - južná časť1 : 17 500 000
82 Južná Amerika - severozápadná časť1 : 17 500 000
83 Južná Amerika - severovýchodníá časť1 : 17 500 000

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

84 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA - politická mapa1 : 40 000 000
85 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA - prehľad štátov 
86 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA - podnebie, vegetácia 
87 AUSTRÁLIA A OCEÁNIA - hospodárstvo, obyvatelstvo 
88-89 Austrália a Oceánia1 : 17 500 000
90 Atlantický oceán1 : 55 000 000
91 Indický oceán, Južný oceán 1 : 55 000 000
92-93 Tichý oceán1 : 55 000 000
94 Arktída1 : 35 000 000
95 Antarktída1 : 35 000 000
   
96-112 Register geografických názvov, SVET – časové pásma 
SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel.: 577 105 911, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz