Školský atlas Slovenská republika a Európa | Školský atlas sveta
Školní program vydavatelství SHOCartKartografické vydavatelství SHOCart

ŠKOLSKÝ ATLAS SVETA

Vydal a spracoval:

SHOCart, spol. s r. o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel.: +420 577 105 911
http://www.shocart.cz, e-mail: mapy@shocart.cz

Zodpovedný redaktor:

Mgr. Pavla Tesaříková

AUTORI TEMATICKÝCH MÁP:

Mgr. Emil Kudrnovský, Mgr. Pavel Šára

Digitálny model terénu:

T-MAPY spol. s r. o.

Zdroj polohopisných dát:

Digital Chart of the World – (c) Environmental Systems Research Institute, Inc.

Zdroj výškopisných dát:

GTOPO30 (DEM) – (c) U.S. Geological Survey
ETOPO5 (DEM) – (c) NOAA National Geophysical Data Center

Externá spolupráca:

UP Olomouc: Dr. Ondřej Bábek, RNDr. Miloš Fňukal, Mgr. Aleš Létal, RNDr. Pavel Ptáček, Mgr. Pavel Sedlák, RNDr. Zdeněk Szczyrba, PhD.
PřF UK Praha: RNDr. Jiří Kastner
Ing. Otakar Brandos (slnečná sústava, pohyby Zeme)

recenzia slovenského vydania:

PhDr. Ján Martanovič

Použité kartografické zobrazenia:

Svet – Gallovo stereografické valcové zobrazenie (politická, fyzická mapa)
– Robinsonovo valcové zobrazenie – tematické mapy
Prehľadné mapy svetadielov – jednoduché Lambertovo azimutálne zobrazenie
Podrobné mapy svetadielov – jednoduché Albersovo kužeľové zobrazenie
Atlantický oceán – Mollweideovo nepravé valcové zobrazenie
Indický oceán – jednoduché Lambertovo azimutálne zobrazenie
Tichý oceán – Robinsonovo nepravé valcové zobrazenie
Arktída a Antarktída – jednoduché Postelovo azimutálne zobrazenie

tlač:

Z STUDIO, s. r. o.

Distribúcia SR:

fb geoclub.sk, s. r. o.
Stará Vajnorská 11, areál Golden City - vchod 25, 831 04 Bratislava
tel., fax: +421 243 191 718, e-mail: predaj@fbgeoclub.sk

Vydané:

2015 ISBN 978-80-7224-615-1

© Cartography:

SHOCART, spol. s r. o., 2015

Všetky reprodukcie máp alebo ich častí akoukoľvek formou sú možné len s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.

SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel.: 577 105 911, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz