Školský atlas Slovenská republika a Európa | Školský atlas sveta
Školní program vydavatelství SHOCartKartografické vydavatelství SHOCart

ŠKOLSKÝ ATLAS SLOVENSKÁ REPUBLIKA A EURÓPA

Atlas je určený predovšetkým žiakom základných škôl, stredných škôl a gymnázií pre výučbu zemepisu. Kompletný súbor všeobecno-zemepisných máp predstavuje základný zdroj zemepisných informácií nie len pre žiakov škôl, ale i pre každú domácnosť.

Atlas Slovenskej republiky a Európy svojim obsahom a usporiadaním plne vyhovuje súčasným potrebám aj trendom školskej kartografie. Prináša aj mapy a grafické znázornenia, ktoré doteraz v školských atlasoch chýbali. Prvýkrát sa tak v školskom atlase objavil kompletný súbor všeobecno-zemepisných máp, ktoré umožňujú porovnanie jednotlivých krajov Slovenskej republiky.

Moderne spracovaná tematická časť obsahuje prehľadné tematické mapy Slovenskej republiky a Európy s neobvykle podrobnými geografickými tabuľkami. Detailné mapy jednotlivých krajov sú doplnené údajmi o rozlohe, počte obyvateľov, významných krajinných prvkoch, priemysle a pamiatkach.

Nechýbajú tiež tabuľky najvyšších vrcholov, vodných tokov, jazier a mestských aglomerácií.

Názov: Školský atlas Slovenská republika a Európa
Autor: SHOCart, spol. s r. o., kol. autorov UK Bratislava a UP Olomouc
Formát: A4 (210x297mm)
Väzba: V1 (zošitové prevedenie s pevnou obálkou)
Papier: 115 G-print mat
Počet strán: 64 + 4 strany obálky
Doporučená cena: 7,99€

Distribúcia, dotazy a objednávky: Daniel Leštách, tel.: +421 910 807 002, e-mail: daniellestach@gmail.com
SHOCart, spol. s r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika
tel.: +420 725 117 768, +420 602 269 254, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz