Školský atlas Slovenská republika a Európa | Školský atlas sveta
Školní program vydavatelství SHOCart
Kartografické vydavatelství SHOCart

ŠKOLSKÝ ATLAS SVETA

POZOR! - NOVÉ VYDANIE 2022 UŽ OBSAHUJE ODPORUČACIU DOLOŽKU

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporučilo pod č. 2021/17447:5-A2201 didaktický prostriedok Školský atlas SVETA. Odporúčacia doložka nadobúda účinnosť 12. septembra 2021 a má platnosť do 31. decembra 2022.

Atlas je určený predovšetkým žiakom základných škôl, stredných škôl a gymnázií pre výučbu zemepisu. Kompletný súbor všeobecných zemepisných máp predstavuje základný zdroj zemepisných informácií nie len pre žiakov škôl, ale i pre každú domácnosť.

Moderne spracovaná tematická časť obsahuje prehľadné tematické mapy celého sveta s neobvykle podrobnými geografickými tabuľkami. Tematické mapy jednotlivých kontinentov sa podrobne venujú podnebiu, hospodárstvu, hustote obyvateľstva a cestovnému ruchu. Nechýba tu aktuálny prehľad štátov so štátnymi vlajkami a tabuľky najväčších vrcholov, ostrovov, vodných tokov, jazier a mestských aglomerácií.

Nové aktualizované a prepracované vydanie určené špeciálne pre slovenský trh. Česká verzia je na trhu už od roku 2005, atlas disponuje platnou doložkou ministerstva školstva pre český trh, doložka pre slovenský trh už nie je vyžadovaná.

Názov: Školský atlas sveta
Autor: SHOCart, spol. s r. o. a kol. autorov PřF UP Olomouc
Formát: A4 (210x297mm)
Väzba: V2 PUR (pevná a kvalitná mäkká väzba)
Papier: 115 G-print mat
Počet strán: 112
Doporučená cena: 9,99€

Distribúcia, dotazy a objednávky: Daniel Leštách, tel.: +421 910 807 002, e-mail: daniellestach@gmail.com
SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel.: 577 105 911, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz