Školský atlas Slovenská republika a Európa | Školský atlas sveta
Školní program vydavatelství SHOCartKartografické vydavatelství SHOCart

ŠKOLSKÝ ATLAS SLOVENSKÁ REPUBLIKA A EURÓPA

VYDAL A SPRACOVAL:

SHOCart, spol. s r.?o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel.: +420 577 105 911, e-mail: mapy@shocart.cz
www.shocart.sk, predaj máp tel.: +420 577 105 914

ZODPOVEDNÁ REDAKTORKA:

Mgr. Zuzana Karlíková

AUTORSKÉ SPRACOVANIE TEMATICKÝCH MÁP:

UK Bratislava – Mgr. Marcel Horňák, PhD., Mgr. Pavol Ďurček, PhD., Mgr. Peter Šottník, PhD.
UP Olomouc – RNDr. Miloš Fňukal, PhD., Mgr. Emil Kudrnovský, RNDr. Pavel Ptáček, PhD., RNDr. Zdeněk Szczyrba, PhD.
SHOCart – Mgr. Zuzana Karlíková

SPOLUPRACOVALI:

Ing. Jaroslav Podhajský, Mgr. Jiří Vopařil, Ing. Pavla Tesaříková, Ing. Bohumil Oravec

Zdroj výškopisných dát:

ETOPO5 (DEM) – (c) NOAA National Geophysical Data Center
EU-DEM – (c) European Enviromental Agency

DTP, SADZBA A ZALOMENIE:

SHOCart – David Bahula

EXTERNÁ SPOLUPRÁCA:

RNDr. Milan Tomášek, CSc. (ilustrácie pôdnych profilov)

POUŽITÉ KARTOGRAFICKÉ ZOBRAZENIA:

Prehľadné a podrobné mapy Slovenskej republiky – súradnicový systém WGS 84/UTM zóna 34N
Prehľadné mapy Európy – jednoduché Lambertovo azimutálne zobrazenie
Podrobné mapy Európy – jednoduché Albersovo kužeľové zobrazenie

DISTRIBÚCIA ČR:

freytag-berndt, spol. s r. o., Sodomkova 1558/12, 102 00 Praha 10 - Hostivař,
Česká republika, tel.: +420 226 200 353, e-mail: obchod@freytagberndt.cz
Internetový predaj máp: www.freytagberndt.cz

DISTRIBÚCIA SR:

fb geoclub.sk, s. r. o., Stará Vajnorská 11, areál Golden City - vchod 25,
831 04 Bratislava, Slovenská republika
tel., fax: +421 243 191 718, e-mail: predaj@fbgeoclub.sk
Internetový predaj: http://www.fbgeoclub.sk

VYDANIE:

05/2016

ISBN:

978-80-7224-767-7

© CARTOGRAPHY:

SHOCart, spol. s r. o., 2016

VŠETKY REPRODUKCIE MÁP ALEBO ICH ČASTÍ AKOUKOĽVEK FORMOU SÚ MOŽNÉ IBA S PREDCHÁDZAJÚCIM PÍSOMNÝM SÚHLASOM VYDAVATEĽA.

SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel.: 577 105 911, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz