Školský atlas Slovenská republika a Európa | Školský atlas sveta
Školní program vydavatelství SHOCartKartografické vydavatelství SHOCart

ŠKOLSKÝ ATLAS SLOVENSKÁ REPUBLIKA A EURÓPA

VYDAL A SPRACOVAL:

SHOCart, spol. s r. o., Vodní 1972, 763 12 Zlín, Česká republika
tel.: +420 725 117 768
http://www.shocart.cz, e-mail: mapy@shocart.cz

Zodpovedná redaktorka:

Mgr. Zuzana Karlíková

Autorské spracovanie tematických máp:

UK Bratislava – Mgr. Marcel Horňák, PhD., Mgr. Pavol Ďurček, PhD., Mgr. Peter Šottník, PhD.
UP Olomouc – RNDr. Miloš Fňukal, PhD., Mgr. Emil Kudrnovský, RNDr. Pavel Ptáček, PhD., RNDr. Zdeněk Szczyrba, PhD.
SHOCart – Mgr. Zuzana Karlíková, Ing. Pavla Tesaříková

Spolupracovali:

Ing. Pavla Tesaříková, Ing. Jaroslav Podhajský, Mgr. Jiří Vopařil, Mgr. Pavel Šára, Ing. Bohumil Oravec, Bc. Roman Zbranek

Zdroj výškopisných dát:

ETOPO5 (DEM) – (c) NOAA National Geophysical Data Center
EU-DEM – (c) European Enviromental Agency

DTP, sadzba a zalomenie:

SHOCart – David Bahula

Externá spolupráca:

RNDr. Milan Tomášek, CSc. (ilustrácie pôdnych profilov)

Použité kartografické zobrazenia:

Prehľadné a podrobné mapy Slovenskej republiky – súradnicový systém WGS 84/UTM zóna 34N
Prehľadné mapy Európy – jednoduché Lambertovo azimutálne zobrazenie
Podrobné mapy Európy – jednoduché Albersovo kužeľové zobrazenie

Tlač:

Z STUDIO, s. r. o.

Distribúcia SR:

Daniel Leštách, tel.: +421 910 807 002, e-mail: daniellestach@gmail.com

Internetový predaj:

www.shocart.sk

Vydané:

aktualizované vydanie 2021

ISBN:

978-80-7636-207-9 (evidencia agentúra ISBN), 978-80-7224-767-7 (=EAN, distribúcia)

© CARTOGRAPHY:

SHOCart, spol. s r. o., 2021

VŠETKY REPRODUKCIE MÁP ALEBO ICH ČASTÍ AKOUKOĽVEK FORMOU SÚ MOŽNÉ IBA S PREDCHÁDZAJÚCIM PÍSOMNÝM SÚHLASOM VYDAVATEĽA.

SHOCart, spol. s r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika
tel.: +420 725 117 768, +420 602 269 254, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz