Školský atlas Slovenská republika a Európa | Školský atlas sveta
Školní program vydavatelství SHOCartKartografické vydavatelství SHOCart

ŠKOLSKÝ ATLAS SLOVENSKÁ REPUBLIKA A EURÓPA

2 Obsah
3 Európa – fyzická mapa 1:27 000 000
4-5 Slovensko - 1 : 1 100 000
6-7 Slovensko – geomorfologické členenie povrchu
8 Geológia
9 Vodstvo
10-11 Podnebie
12 Pôda
13 Príroda
14-15 Poľnohospodárstvo
16-17 Ťažba, energetika
18-21 Priemysel
22-24 Doprava
25 Cestovný ruch
26 Európa – politická mapa, Európska integrácia, Severoatlantická aliancia – NATO
27 Historický vývoj
28-29 Administratívne delenie
30 Hustota zaľudnenia
31 Demografické charakteristiky
32 Náboženstvo, jazyky, národnostné zloženie
33 Európa – prehľad štátov
34-35 Stredná Európa – 1:4 000 000
36 Britské ostrovy – 1:5 500 000
37 Francúzsko, Benelux – 1:5 500 000
38 Severná Európa – 1:7 500 000, Island – 1:7 500 000
39 Pyrenejský polostrov – 1:5 500 000
40 Apeninský polostrov – 1:5 500 000
41 Balkánsky polostrov – 1:5 500 000, Cyprus – 1:5 500 000
42-43 Východná Európa, Kaukaz, Turecko – 1:10 000 000
44-45 SLOVENSKO – Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj – 1:600 000
46-47 SLOVENSKO – Trenčiansky a Žilinský kraj – 1:600 000
48-49 SLOVENSKO – Banskobystrický kraj – 1:600 000
50-51 SLOVENSKO – Košický a Prešovský kraj – 1:600 000
52 BRATISLAVA – centrum – 1:20 000
53-63 Register geografických názvov
SHOCart, spol. s r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín, Česká republika
tel.: +420 725 117 768, +420 602 269 254, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz