Školský atlas Slovenská republika a Európa | Školský atlas sveta
Školní program vydavatelství SHOCartKartografické vydavatelství SHOCart

ŠKOLSKÝ ATLAS SLOVENSKÁ REPUBLIKA A EURÓPA

2 Obsah
3 Európa – fyzická mapa 1:27 000 000
4-5 Slovensko – geomorfologické členenie povrchu
6 Geológia
7 Vodstvo
8-9 Podnebie
10 Pôda
11 Príroda
12-13 Poľnohospodárstvo
14-15 Ťažba, energetika
16-19 Priemysel
20-22 Doprava
23 Cestovný ruch
24 Európa – politická mapa, Európska integrácia, Severoatlantická aliancia – NATO
25 Historický vývoj
26-27 Administratívne delenie
28 Hustota zaľudnenia
29 Demografické charakteristiky
30 Náboženstvo, jazyky, národnostné zloženie
31 Európa – prehľad štátov
32-33 Stredná Európa – 1:4 000 000
34 Britské ostrovy – 1:5 500 000
35 Francúzsko, Benelux – 1:5 500 000
36 Severná Európa – 1:7 500 000, Island – 1:7 500 000
37 Pyrenejský polostrov – 1:5 500 000
38 Apeninský polostrov – 1:5 500 000
39 Balkánsky polostrov – 1:5 500 000, Cyprus – 1:5 500 000
40-41 Východná Európa, Kaukaz, Turecko – 1:10 000 000
42-43 SLOVENSKO – Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj – 1:600 000
44-45 SLOVENSKO – Trenčiansky a Žilinský kraj – 1:600 000
46-47 SLOVENSKO – Banskobystrický kraj – 1:600 000
48-49 SLOVENSKO – Košický a Prešovský kraj – 1:600 000
50 BRATISLAVA – centrum – 1:20 000
51-63 Register geografických názvov
SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice, Česká republika
tel.: 577 105 911, e-mail: prodej@shocart.cz, www.shocart.cz